[Global UGRAD] Kỳ 6: Làm gì sau khi đậu phỏng vấn

Như bài kỳ trước nhắc đến, sau khi phỏng vấn trong vòng 1 tháng, những bạn đậu sẽ được thông báo kết quả qua email hoặc điện thoại từ người phụ trách các chương trình trao đổi văn hoá Mỹ theo 2 miền Bắc và Nam. Đến đây thì team VnUgrad 2018-2019 bọn mình đều chúc mừng bạn vì dù kết quả đó là gì … Continue reading [Global UGRAD] Kỳ 6: Làm gì sau khi đậu phỏng vấn