[Global UGRAD] Kỳ 2: Chuẩn bị viết luận và xin thư giới thiệu

Chào các bạn, Như kỳ trước thì chúng mình đã giới thiệu về học bổng Global Ugrad, và cũng đề xuất một số trang để các bạn tìm kiếm rõ thông tin. Chắc hẳn bây giờ các bạn đã nắm được quy trình, điều kiện để tham gia chương trình rồi. Giờ là đến phần vô cùng quan trọng, mà theo bọn mình là phần … Continue reading [Global UGRAD] Kỳ 2: Chuẩn bị viết luận và xin thư giới thiệu